Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Vakkennis

Internetverkoop en afhaalpunten: nieuwe afweging in het ruimtelijk detailhandelsbeleid


De snelle groei van detailhandelsbestedingen via internet heeft grote gevolgen voor fysieke winkels en winkelgebieden. Er is minder behoefte aan winkelruimte, met toenemende leegstand als gevolg. Leegstand van winkels vormt een bedreiging voor de leefbaarheid en de economische en sociale vitaliteit van dorpen, steden en regio's. Internet zorgt er echter ook voor dat consumenten altijd en overal kunnen beschikken over goederen en diensten. Bovendien kunnen nieuwe ruimtelijke vormen van detailhandel (zoals afhaalpunten) nieuwe publiekstrekkers voor winkelgebieden vormen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 'Van winkel tot afhaalpunt – Internetverkoop en ruimtelijk detailhandelsbeleid'. Het onderzoek is uitgevoerd door DTNP in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Drenthe.

Internetwinkels worden steeds belangrijker bij het aanschaffen van artikelen of diensten. Veel van de hiervoor bezochte internetbedrijven hebben alleen online contact met hun klanten; producten worden online besteld en betaald, en vervolgens thuisbezorgd. Voor dergelijke bedrijven hoeft in het detailhandelsbeleid niets geregeld te worden. Wel van belang voor het detailhandelsbeleid zijn de internetbedrijven waar consumenten naar toe komen om artikelen te bekijken en/of af te halen. Dit kan in een winkel of showroom zijn, maar ook in een solitair afhaalpunt.

Solitaire afhaalpunten zijn wat betreft ruimtebeslag en verkeerskundige aspecten niet wezenlijk anders dan een gewone winkel. Er is volgens DTNP vanuit ruimtelijke motieven dan ook geen aanleiding om voor afhaalpunten afzonderlijke regels op te nemen in het ruimtelijk beleid voor detailhandel: waar winkels mogen, mogen afhaalpunten, waar winkels niet mogen, mogen afhaalpunten ook niet. Extra beleidsregels en handhavingsproblemen worden zo voorkomen.

Door afhaalpunten tussen de winkels te vestigen, kan internetverkoop juist ook een kans betekenen voor een winkelgebied. Consumenten kunnen besluiten om toch ook nog even een winkel of de bibliotheek binnen te lopen. Afhaalpunten kunnen zo nieuwe publiekstrekkers worden in centrumgebieden die kampen met afnemende bezoekersaantallen en structurele leegstand. Ze zorgen voor meer mensen op straat en dus voor meer levendigheid in het centrum. Bovendien kunnen afhaalpunten leegstaande panden een nieuwe invulling geven en ook op die manier het winkelgebied aantrekkelijker maken.

Meer informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie