Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

"Rol de rode loper uit voor fietsers"
Onderzoek bezoekgedrag middelgrote centra

Bij het verbeteren van centrumgebieden ligt vaak grote nadruk op de autobereikbaarheid en het parkeren. De bijdrage van fietsbezoekers in de omzet dient echter niet onderschat te worden. Weliswaar besteden automobilisten per bezoek gemiddeld meer dan fietsbezoekers, fietsers bezoeken een centrum veel vaker en nemen minder (parkeer)ruimte in beslag, waardoor de openbare ruimte efficiënter gebruikt kan worden.

Dit blijkt uit onderzoek dat DTNP in samenwerking met studenten van de opleiding Planologie aan de Radboud Universiteit uitvoerde. In de afgelopen twee jaar is het bezoekgedrag in 22 middelgrote binnensteden (20.000 tot 60.000 m² winkelvloeroppervlak) onderzocht, waarbij ruim 5.000 bezoekers zijn ondervraagd. Automobilisten blijken per bezoek gemiddeld € 74,- te besteden, fietsers ‘maar’ € 41,-. Fietsers bezoeken het centrum echter bijna twee keer zo vaak als autobezoekers, namelijk gemiddeld 2,3 keer per week, tegenover 1,2 keer per week van de automobilisten. Juist in middelgrote en kleine centra, die een overwegend lokaalverzorgende functie hebben, kan het dus lonen om de fietsbezoeker meer ruimte te geven en beter te faciliteren.

Volwaardige fietsvoorzieningen
Met name in dorpswinkelstraten en aanloopstraten is vaak veel ruimte gereserveerd voor de auto om zo het ‘parkeren voor de deur’ te faciliteren. Auto’s nemen echter veel openbare ruimte in beslag en kunnen overlast veroorzaken. Van de fietser wordt vaak verwacht dat die zijn fiets tegen een gevel of boom of in een te vol fietsenrek zet, terwijl moderne fietsen (elektrisch, toer- en racefiets) kostbaar en kwetsbaar zijn.
Bij een modern, attractief en comfortabel centrumgebied horen ook kwalitatief volwaardige fietsvoorzieningen die zorgvuldig zijn gesitueerd, ontworpen en onderhouden. Voor het functioneren van winkels en andere voorzieningen kan het lonen om de fietser meer ruimte te geven en zo optimaal mogelijk te faciliteren. Zo kan één parkeerplaats voor een auto ook ruimte bieden aan acht à tien geparkeerde fietsen. Door meer aandacht te geven aan de fietser kan in een winkelstraat een betere balans ontstaan tussen bereikbaarheid aan de ene kant en een aangenaam verblijfsklimaat aan de andere kant.

Economische waarde
Fietsen is niet alleen een gezonde, schone en goedkope (geen parkeer- en brandstofkosten) wijze van vervoer, maar kan dus voor centrumgebieden ook een grote economische meerwaarde hebben. Zeker als rekening gehouden wordt met het toenemende fietsgebruik. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Mobiliteitsbeeld 2014) blijkt dat het aantal fietskilometers in Nederland de afgelopen jaren is toegenomen, onder andere door de vergrijzing en de opkomst van de elektrische fiets. Door hierop in te spelen kunnen centra hun lokale binding vergroten en het verblijfsklimaat verbeteren.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Vlek of Rik Eijkelkamp, 024 - 379 20 83

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie