Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Waalwijk – Snelle bijstelling centrumvisie

In elke visie staan ambitieuze doelstellingen. Sommige worden snel gerealiseerd, maar bij andere doelen kan dat lastiger gaan. Dat kan met van alles te maken hebben; momenteel is dat vooral de economische crisis en de bijkomende onzekerheid. De vastgestelde afbakening van een centrumgebied kan hierdoor ter discussie komen te staan. Is vasthouden aan de visie dan wel of niet het juiste antwoord?

Voor het centrum van Waalwijk kregen we een dergelijke vraag begin dit jaar voor het middendeel van de Stationsstraat. Binnen een maand beantwoordden we die vraag in de vorm van een kort addendum op de centrumvisie, met aangepaste visiekaart.

In Waalwijk waren er allerlei zaken goed gegaan: de verplaatsing van de Action, de verplaatsing van de warenmarkt, verbetering van het parkeerregime, een actievere houding van vastgoedeigenaren, het drukker worden in het compacte winkelrondje, etc. Buiten dat compacte rondje was in de visie ook het middendeel van de Stationsstraat onderdeel van het kernwinkelcircuit, met als belangrijke voorwaarde dat hier een trekker zou komen. Die trekker is er in de tussentijd niet gekomen en we denken ook niet dat dat nog gaat lukken. Door daarom een kleine wijziging in de gebiedsprofilering aan te brengen, ontstaat weer perspectief voor investeringen én worden de nog actuele hoofdambities voor een compact rondje juist versterkt.

Adviseur Tycho Wissink: “Met zo’n gerichte opdracht kun je in korte tijd een centrum verder helpen. We zien direct welke relevante zaken zijn veranderd en wat dat betekent voor de ambities van toen. De dynamische markt vraagt van de overheid zowel om zekerheid en regie als om snel aanpassingsvermogen. Dit was een mooi voorbeeld van een snelle aanpassing die consistent is met de originele visie.”

Blijf in deze tijden dan ook niet als vanzelfsprekend denken met visies uit het verleden. Dat betekent zeker niet altijd dat de hele visie overboord moet, maar wel dat je serieus bekijkt of de fundering van de visie nog klopt én wat daar wel en niet meer aan bijdraagt.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie