Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Effect coronacrisis op binnenstad van Oosterhout
Van ruimtelijke visie naar effectenanalyse voor CIA

Nog voordat de eerste plenaire bijeenkomst voor belanghebbenden uit winkelcentrum Arendshof in Oosterhout plaats kon vinden, ging ons land op slot. We waren net in opdracht van de gemeente begonnen om samen met ondernemers en eigenaren te verkennen hoe de transformatieopgaven uit de Binnenstadsvisie vorm en invulling kunnen krijgen in dit overdekte winkelcentrum, toen corona kwam. De economie kwam met een schok tot stilstand en ook ondernemers in Oosterhout moesten noodgedwongen (tijdelijk) de deuren sluiten. Wat nu?

Projectleider Peter Rosmulder: “Ons oorspronkelijke projectplan, een ruimtelijke toekomstvisie voor winkelcentrum Arendshof, was door de lockdown moeilijk uit te voeren. In samenspraak met de gemeente konden we snel schakelen en hebben we het project bijgesteld naar een effectenanalyse voor de héle binnenstad. Daarbij kijken we naar vragen als: Wat is de impact van de coronacrisis op de toekomst van het centrum? Wat zijn de langetermijngevolgen van veranderingen in het gedrag en de bestedingen van consumenten?”

Hoewel de maatregelen uit de ‘intelligente lock­down’ inmiddels stap voor stap versoepeld worden, zullen we waarschijnlijk nog lange tijd met het virus en haar gevolgen moeten leven. Aan de hand van een scenario-analyse onderzoeken wij het effect van de coronacrisis ten opzichte van de ‘nulmeting’, die we begin dit jaar al hadden uitgevoerd (waarbij de bestaande ruimtelijk-functionele structuur en de pre-corona trends en ontwikkelingen in beeld zijn gebracht).

Met deze effectenstudie, die deel uitmaakt van de gemeentelijke Corona Impactanalyse (CIA), krijgt de gemeente Oosterhout een goed inzicht in de gevolgen van de coronacrisis op de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad en kan ze tijdig anticiperen op structurele keuzes die gemaakt moeten worden om de binnenstad ook op de lange termijn vitaal te houden.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie