Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Detailhandelsstructuur binnenstad Alkmaar vastgesteld

Goed nieuws uit Alkmaar! Maandagavond heeft de raad unaniem het geamendeerde raadsvoorstel van de detailhandelsstructuur voor het stadscentrum van Alkmaar vastgesteld. Om een toekomstbestendig en aantrekkelijke totaalstructuur te behouden, is voor de binnenstad een gebiedsprofilering, functiemix en ontwikkelingsperspectief per deelgebied gepresenteerd. De gemeenteraad kan zich hier goed in vinden. Het voorstel om niet-publieksgerichte functies (wonen, werken) in bepaalde tussenstraatjes toe te staan, is door de raad gewijzigd in een monitor, waarbij jaarlijks wordt bekeken in hoeverre deze verdere functieverbreding gewenst is (amendement).

Sandra de Boer, strategisch adviseur economische zaken, heeft laten weten met welke vervolgstappen ze concreet aan de slag zijn voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad. ”Inmiddels wordt ook al gewerkt aan een programma van eisen voor de herinrichting van De Laat en hebben we vastgoed betrokken bij planvorming omtrent het leggen van contacten met de vastgoedeigenaren. We gaan dus in volle vaart verder met de uitwerking van het rapport!”

We zullen de verdere ontwikkelingen in de binnenstad op de voet blijven volgen!

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie