Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Coevorden werkt gestaag door aan centrum
Auto's terug in centrumstraat

“Het is een lastig besluit”, aldus wethouder Steven Stegen (BBC2014), over het al of niet toelaten van auto’s in een deel van de Coevordense winkelstraten. Sinds DTNP in 2017 de Toekomstvisie opstelde is er in de Drentse stad een discussie gaande over dit onderwerp. “Is het terugbrengen van de auto de beste optie?”. De gemeenteraad heeft inmiddels de knoop doorgehakt en besloten dat in de kop van de Friesestraat de auto weer wordt toegelaten.

DTNP hielp de gemeente om meer zicht te krijgen op de voor- en nadelen van deze ingreep. Na de vaststelling van onze visie werkten wij met ondernemers, eigenaren en bewoners in de centrumstraten de positionering en inrichtingsprincipes voor de centrumstraten uit. Voor het noordelijke deel van de Friesestraat is gekozen voor ‘de auto te gast’ in één richting. Projectleider Dirk Jan Droogh legt uit waarom: “Ook in Coevorden loopt het aantal recreatieve bezoekers terug. Het voetgangersgebied zal dan ook compacter moeten worden. Zo worden passantenstromen daar ‘dikker’ en ontstaat er daar meer perspectief voor recreatieve winkels”.

“Bovendien ontbreekt het in Coevorden-Centrum aan een straat waar bedrijven zich kunnen vestigen die goed zichtbaar en makkelijk bereikbaar willen zijn. Denk bijvoorbeeld aan ambachtelijke bedrijven of afhaalrestaurants. Ook voor oudere en mindervalide inwoners is het fijn als zij met de auto een bloemetje kunnen halen of naar de kapper kunnen. Door de komst van dergelijke bedrijven in de Friesestraat wordt de entree van het centrum uiteindelijk alleen maar levendiger”.

Dirk Jan Droogh is positief over de aanpak in Coevorden: “Coevorden is na de vaststelling van de Toekomstvisie voortvarend aan de slag gegaan en je ziet in het centrum dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Winkels verplaatsten naar het concentratiegebied, nieuwe bedrijven vestigen en voormalige winkelpanden worden inmiddels bewoond. Volgende week start de herinrichting van de verschillende centrumstraten. Met het doorhakken van deze knoop over de auto in de Friesestraat heeft de gemeenteraad weer een belangrijke nieuwe stap gezet”.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie