Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Actualisatie detailhandelsbeleid Uithoorn én afsprakenkader regio Amstelland-Meerlanden
Economische ontwikkelingen stoppen niet bij gemeentegrens

“Voor ons is het altijd interessant om na zoveel jaar opnieuw de balans op te maken in een gemeente” zegt projectleider Rik Eijkelkamp over de actualisatie van het detailhandelsbeleid voor de gemeente Uithoorn. “Sinds 2009 is er veel veranderd in de Nederlandse winkelmarkt. We onderzoeken wat deze veranderingen gedaan hebben met de detailhandel in Uithoorn en op basis daarvan bepalen we de meest duurzame winkelstructuur”.

Uithoorn is een veelzijdige gemeente op de grens van het Groene Hart en de metropoolregio Amsterdam. Met twee overdekte winkelcentra (Zijdelwaard en Amstelplein), een historische kern aan de Amstel en een dorpscentrum in De Kwakel is ook het detailhandelsaanbod hier zeer divers. Inmiddels zijn we gestart met de observatie en analyse van deze centra. Met behulp van een projectwebsite worden lokale belanghebbenden geïnformeerd over de stand van zaken en de opgaven en keuzes die er liggen in Uithoorn.

Tegelijkertijd zijn we gestart met het maken van een afsprakenkader voor de detailhandel in de regio Amstelland-Meerlanden. De gemeentes in deze regio willen vooral het huidige functioneren van de fijnmazige winkelstructuur (ook in het licht van corona) goed in beeld krijgen en op basis daarvan werkbare afspraken met elkaar maken.

Bastiaan Stelling, vanuit de gemeente Uithoorn ‘ambtelijk trekker’ van het regionaal overleg, ziet veel meerwaarde in de update van het gemeentelijk beleid en het parallelle regionale overleg: “We zetten nu twee stappen in één keer. Economische ontwikkelingen stoppen immers niet bij de gemeentegrenzen. Voortgaande samenwerking op dit terrein is dan ook essentieel om de uitdagingen voor de komende jaren het hoofd te bieden en keuzes te kunnen blijven maken die de regio als geheel nog sterker en veerkrachtiger maken.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie