Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Aanpak transformatie binnenstad Kampen

“Kampen heeft een mooie historische binnenstad, ze hebben daar goud in handen! We zijn dan ook heel blij dat we eraan mee mogen werken de stad nog mooier te maken.” Peter Rosmulder, projectleider voor de aanpak van de transitie en transformatie van het centrum van de Hanzestad vertelt waar Kampen voor staat. “Ook deze mooie, historische binnenstad ontkomt niet aan de realiteit van de veranderende winkelmarkt. Aan ons de uitdaging om het compacter maken van het centrumprogramma op een goede manier vorm te geven.”

In Kampen wordt al enkele jaren gewerkt aan het terugdringen van de leegstand in het centrum. In het huidige plan van aanpak hebben gemeente, Binnenstadsmanagement Kampen en de provincie Overijssel gezamenlijk als doel gesteld om de binnenstad compacter te maken, om zo aantrekkelijk te blijven. Peter: “Doordat dat globale uitgangspunt al bij veel betrokkenen duidelijk is, kunnen we snel met vertegenwoordigers van het centrum naar een ruimtelijke visie toewerken. Waar begint en eindigt het publieke gebied? Welke deelgebieden zijn er en welke functie hebben die? Moet de binnenstad bereikbaar zijn voor autobezoekers of willen we dat het vooral een plek is waar bewoners elkaar in alle rust kunnen ontmoeten?”

In het vervolg van het proces gaan we met ondernemers en eigenaren op zoek naar locaties en sleutelprojecten die als vliegwiel kunnen dienen voor de gewenste ontwikkelingen per deelgebied. We maken inzichtelijk wat nodig is om deze sleutelprojecten te realiseren.

“Dat zullen enerzijds ruimtelijke projecten zijn, zoals de transformatie van een belangrijk gebouw, maar het kunnen ook meer beleidsmatige projecten zijn, bijvoorbeeld om barrières in regelgeving weg te nemen. Mag in een bepaalde straat op de begane grond gewoond worden? Hoe maken we die straat aantrekkelijk voor de Kampenaren om er te wonen? Door dergelijke projecten op te nemen in een uitvoeringsprogramma kan de visie in de komende jaren stap voor stap gerealiseerd worden.”

Een belangrijke partner in dit project is Binnenstadsmanagement Kampen. Ook de provincie Overijssel blijft aangehaakt, om te leren van de aanpak en te zien hoe elementen van dit pilotproject in Kampen, ook in andere steden in de provincie inzetbaar zijn.

We hebben heel veel zin om deze prachtige stad te helpen nog mooier te worden!

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie