Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Vliegende start aanpak transitie binnenstad Kampen

“Het is van essentieel belang om als partijen vanuit een gezamenlijk belang en perspectief met de transitie- en transformatie-opgaven voor de binnenstad van Kampen aan de slag te gaan.” Met deze uitspraak van Bert Endedijk, voorzitter van Binnenstadsmanagement Kampen is DTNP het volledig eens. Het vitaal houden van een binnenstad is alleen mogelijk wanneer alle partijen weten wat er te doen staat en waarvoor ze het doen. In Kampen is er al een hoge organisatiegraad en zijn er duidelijke overlegorganen en samenwerkingsverbanden. “Dit voelt voor ons”, zegt Peter Rosmulder, “als een gespreid bedje. De te maken keuzes zijn er echter niet minder om.”

Stichting Kampen Partners werkt samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, provincie en de gemeente Kampen aan het Stadsarrangement. Een van de onderdelen daarvan is de aanpak van de transitie en transformatie van de binnenstad. Met deze aanpak gaan wij de komende tijd samen met alle betrokkenen aan de slag.
Gisteravond hebben we aan de raad mogen toelichten wat we de komende tijd gaan doen. De raadsleden konden zelf aandachtspunten aangeven. Ook hebben we deze week gesprekken gevoerd met vakspecialisten van de gemeente Kampen.

Peter Rosmulder: “We hebben door deze besprekingen al veel informatie verzameld, waarmee wij snel en effectief een geschikte koers voor de transitie van de binnenstad van Kampen kunnen bepalen. Doordat er dus ook al goed wordt samengewerkt in Kampen kunnen we onze denkrichtingen vervolgens al begin volgend jaar voorleggen aan de lokale belanghebbenden om te checken of we op de goede weg zijn.”

Deze week is ook de projectwebsite www.dtnp.nl/kampen online gegaan. Hierop is te lezen waarom dit project uitgevoerd wordt en hoe we gaan werken aan een vitale binnenstad voor Kampen. De website zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe informatie. Later in het project kunnen belanghebbenden dus ook reageren op de inhoudelijke analyse, de voorgestelde ontwikkelstrategie en het meerjaren-uitvoeringsprogramma voor de binnenstad van Kampen.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie