Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Detailhandelsbeleid Veenendaal geactualiseerd

Met een prettige online bijeenkomst hebben we deze week ons project in Veenendaal afgesloten. Projectleider Tycho Wissink: “ De afgelopen maanden hebben we het detailhandelsbeleid voor de gemeente Veenendaal geactualiseerd en met een eindpresentatie ondernemers en eigenaren geïnformeerd over wat de actualisatie inhoudt. De presentatie stond daarvoor al anderhalve week online, dus de deelnemers hadden zich goed voor kunnen bereiden. Ze kwamen dan ook met goede vragen en opmerkingen.”

In 2012 stelde DTNP het vorige detailhandelsbeleid voor Veenendaal op. Sindsdien is er veel veranderd in de sector en in Veenendaal. Daarom was het nodig nu het beleid te actualiseren. Het gaat dan natuurlijk over veranderingen in e winkelsector en de coronacrisis, maar ook op beleidsniveau is er veel gebeurd. Provinciaal winkelbeleid, het regionale pdv-beleid en het programmaplan voor de binnenstad zijn recent aangepast. In de geactualiseerde detailhandelsvisie komen deze zaken samen.

Tycho: “In het beleid van 2012 werd al gekozen voor een heldere detailhandelsstructuur met één bovenlokaal kernwinkelgebied en een aantal buurtwinkelcentra in de wijken. Van dit beleid is nu dan ook niet echt afgeweken. Toch zijn er wel belangrijke zaken veranderd. Zo kiest de gemeente nu bijvoorbeeld voor een strategie waarbij buiten de gewenste winkelstructuur actief wordt ingezet op het verminderen van winkelmogelijkheden.”

“De deelnemers van de bijeenkomst onderschreven de keuzes die er gemaakt zijn in het beleid. Nu gaat het beleid voor vaststelling naar het college en de raad en dan kan Veenendaal gaan werken aan haar ambities om te zorgen voor vitale winkelgebieden, met weinig leegstand, die aantrekkelijk zijn voor bewoners en bezoekers.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie