Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Binnenstad Assen klaar voor na de crisis

“Als de crisis achter de rug is willen we klaar staan. We gaan de binnenstad weer opbouwen, vanuit de visie en met een goede ontwikkelstrategie. Door hier nu in te investeren kunnen we straks sterker uit de crisis komen.” Wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente Assen verwoordt waarom het belangrijk is nu niet alleen te focussen op kortetermijnacties om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen, maar ook voor de lange termijn de plannen voor de binnenstad klaar te hebben.

Samen met de gemeente Assen, vertegenwoordigers van ondernemers en eigenaren en stedenbouwkundig bureau Urhahn stelden we een binnenstadvisie voor Assen op. De concept-visie was de afgelopen weken te bekijken op een speciaal voor dit project gelanceerde participatiewebsite. Inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele instellingen konden meedenken over de visie, wijzigingen voorstellen en vragen stellen.

Projectleider Ward Frielink: “De binnenstadsvisie is op basis van bijeenkomsten met de klankbordgroep en van de reacties op de eerdere versie van de website opgesteld en afgelopen week door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In de visie zetten we in op meer wonen in de binnenstad en daarmee samenhangend op de concentratie van winkels en andere publieksgerichte functies in een kleiner gebied. Dat gebied is eigenlijk het natuurlijke centrum van Assen. Binnen dit gebied hebben we een aantal deelgebieden onderscheiden, met verschillende sferen en een mix aan belevingen.”

Op basis van de reacties van de betrokkenen heeft de gemeente de binnenstadsvisie op een aantal punten aangepast en vervolgens vastgesteld. Wethouder Pauwels: “Uit de reacties die zijn binnengekomen spreekt grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van de binnenstad. Dat is fijn om te constateren. Er ligt nu een visie met draagvlak en dat stemt het college van B en W tevreden. Ik hoop dat we snel aan de slag kunnen met de uitvoering, want we staan voor grote opgaven.”

De visie wordt in mei besproken in de raad en op 20 mei zal de raad een besluit nemen over vaststelling. Daarna kunnen alle betrokkenen gaan werken aan een vitale binnenstad voor Assen!

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie