Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Detailhandelsstructuurvisie gemeente Westland unaniem vastgesteld

Dat de detailhandelsstructuurvisie van de gemeente Westland deze week unaniem werd vastgesteld is volgens projectleider Tycho Wissink een mooi resultaat. “Wij zijn vorig jaar in overleg met ondernemers en gemeente tot een advies gekomen over welke keuzes passen bij de gemeente Westland. Het is goed om te zien dat de gemeente ons advies grotendeels heeft overgenomen.”

Bij het opstellen van de visie waren MKB Westland, vertegenwoordigers van verschillende BIZ-organisaties en enkele grotere vastgoedeigenaren betrokken. Via een projectwebsite konden ook andere ondernemers, eigenaren en inwoners hun mening geven over de winkelstructuur en het eigen centrum.

Tycho: “We adviseerden om het programma zoveel mogelijk te concentreren in de centra. Door die centra optimaal aan te laten sluiten bij hun draagvlak blijft er ook in deze dynamische tijden in alle plaatsen in gemeente Westland een lokaal hoofdcentrum mogelijk. Dat is ook voor de leefbaarheid natuurlijk van groot belang. Om dat concentratiebeleid concreet te maken hebben we in ons advies voor ieder centrum een ‘hoofdcircuit’ afgebakend. Zo is ook duidelijk in welke gebieden transformatie mogelijk is.”

Westland kent negen centrumgebieden die allemaal het hoofdcentrum zijn van hun woonplaats. Een duidelijke structuur van hoofd- en buurtcentra is er dus niet. In de structuurvisie worden de centra verdeeld over vijf typen centrumgebieden in een pyramide-model. Het centrum van Naaldwijk wordt aangewezen als hét gemeenteverzorgende centrum. De overige acht centra hebben een meer lokale focus, waarbij de grootte van het winkelgebied afhankelijk is van het draagvlak in de betreffende plaats. In de kleinste kernen heeft bijvoorbeeld het behouden van de plaatselijke supermarkt prioriteit.

Wij willen alle betrokkenen feliciteren met dit resultaat. Met de detailhandelsstructuurvisie is er weer duidelijkheid voor de winkelsector in gemeente Westland.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie