Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Herijking gebiedsvisie Middelharnis

“Middelharnis heeft een uniek centrum. De voorzieningen, zoals winkels en horeca, zijn verdeeld over twee niveaus. Op een deel zijn ze maar aan één kant van het Zandpad, de langgerekte hoofdwinkelstraat, te vinden.” Ward Frielink schetst de kansen en uitdagingen in dit dorp op Goeree-Overflakkee, vlak bij het Haringvliet. “Het centrum bestaat nu voor het gevoel uit een aantal losse elementen. Wij gaan onderzoeken hoe we er meer een geheel van kunnen maken en het centrum kunnen versterken.”

In 2017 stelde de raad van Goeree-Overflakkee de gebiedsvisie voor de dubbelkern Middelharnis/Sommelsdijk vast. De gemeente wil deze visie graag actualiseren en heeft DTNP gevraagd de gebiedsvisie te herijken, en aan te vullen met concrete projecten om het centrum te versterken.

Ward: “In het centrum komen veel belangrijke zaken samen, zoals het toerisme. Daarbij spelen vragen als hoe Middelharnis meer kan profiteren van de toeristen op Goeree-Overflakkee. En hoe komt het cultureel erfgoed en de eigenheid van het oude vissersdorp meer tot zijn recht? Maar natuurlijk is het ook heel belangrijk dat het centrum voor de inwoners zelf aantrekkelijker wordt. Hoe zorgen we ervoor dat zij graag in het centrum komen en waar en hoe voegen we meer verrassing en beleving toe?”

De inwoners van Sommelsdijk en Middelharnis zullen dan ook direct bij het project betrokken worden. Normaliter zouden we inloopavonden organiseren om hen te informeren en mee te laten denken. Nu doen we dat door middel van een participatiewebsite. Daarnaast werken we behalve met een ambtelijke projectgroep ook met een denktank met mensen die het centrum goed kennen én vanuit een zekere onafhankelijkheid over het centrum kunnen meepraten. Zij begeleiden ons bij de herijking van de gebiedsvisie.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie