Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Van strategie naar uitvoering in binnenstad Kampen

Deel 1 van het project Transitie en transformatie binnenstad Kampen, de ontwikkelingsstrategie, is gereed. Op dinsdagavond 14 juni werd het resultaat gepresenteerd aan belanghebbenden en belangstellenden uit de binnenstad van Kampen. Samen met alle binnenstadspartners is nu de koers uitgezet, op basis waarvan we in het tweede deel van het project concrete stappen gaan bepalen. Ook dit deel 2, het uitvoeringsprogramma, stellen we met betrokkenen op.

Peter Rosmulder, projectleider: “Door het aanwijzen van een concentratiegebied én het focussen op meer sfeer en beleving in de binnenstad, pakken we de dreiging van toenemende leegstand actief en structureel aan. In de ontwikkelingsstrategie is daarom de binnenstad opgedeeld in zes deelgebieden, met ieder hun eigen accent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elkaar ontmoeten op de vijf pleinen in de binnenstad of gezellig winkelen in de Oudestraat bovenstrooms”.

Deze ruimtelijk-economische toekomstvisie is het resultaat van een brede participatie. In februari presenteerden we de voorlopige koers voor de binnenstad aan ondernemers, eigenaren en bewoners. Door goed te luisteren naar de reacties konden we de ontwikkelkoers verder afronden.

In de tussentijd stelden we, met hetzelfde projectteam als voor de transitie van de binnenstad, ook een nieuwe horecastructuurvisie voor de gemeente Kampen op. Juist omdat de horeca in de binnenstad een heel belangrijke functie heeft, was het goed deze structuurvisie helder te hebben voor de ontwikkelingsstrategie verder werd afgerond.

Peter: “Achter de schermen zijn we inmiddels bezig alle mogelijke acties in het kader van de leegstandsaanpak in de binnenstad op een rijtje te zetten. Wat heeft prioriteit? Waar ligt energie, waar kunnen we doorpakken? Het liefst doen we alles tegelijk en beginnen we morgen, maar dat gaat helaas niet. Het uitvoeringsprogramma wordt na de zomer verder afgestemd met belanghebbenden uit de binnenstad. Ondertussen zal bestuurlijke behandeling van de ontwikkelingsstrategie plaatsvinden. Wanneer de strategie is vastgesteld door de gemeenteraad, ontstaat er nieuw mandaat voor de uitvoering.”

Met dit pilotproject van de provincie Overijssel worden veel nuttige lessen opgedaan. “De transformatie van de binnenstad is ook een bewustwordingsproces”, aldus Rosmulder. “Doordat ondernemers, eigenaren, gemeente én provincie aan tafel zitten, ontstaat inzicht in elkaars standpunten. Niet alleen de documenten die we maken, maar juist ook de gesprekken die we in Kampen voeren, dragen bij aan een gevoel van urgentie en een geloof in een mooie samenwerking in de binnenstad.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie