Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Gouden samenwerking voor Plan Binnenstad Venlo

Projectleider Karel Trommelen roemt de samenwerking in Venlo, bij de totstandkoming van het Plan Binnenstad 2030: “De gouden driehoek van gemeente, eigenaren en ondernemers heeft de afgelopen tijd een concreet en toekomstbestendig actieplan voor de binnenstad van Venlo samengesteld. Dit conceptplan mocht ik deze week, weer eens op een echt podium, presenteren. In de zaal van poppodium Grenswerk waren zo'n 25 vertegenwoordigers van de gemeente en van de Vereniging van Eigenaren Venlo en straatambassadeurs van Venlostad.com aanwezig. Het was heel prettig om weer eens zo’n bijeenkomst zonder scherm ertussen te mogen leiden. En uiteraard was het ook prettig te merken dat de betrokkenen het plan positief ontvingen en er graag mee aan de slag willen.”

Met het Plan Binnenstad 2030 wordt gestreefd naar een centrum dat (weer) relevant en herkenbaar is voor de eigen inwoners en dat aansluit bij het bezoekgedrag en bezoekmotief van de regionale gasten en de toeristisch/recreatieve bezoekers. In het plan worden zeven ruimtelijk-economische opgaven beschreven, waaronder het inzetten op de beleving, het toevoegen van onderscheidend en uniek aanbod en het terugdringen van overtallige winkelmeters.

Over dat laatste punt zei wethouder Boom tijdens de gemeenteraadsvergadering, waar de plannen deze week besproken werd: “Het terugdringen van winkelmeters is geen doel op zich, maar dat er in de toekomst minder detailhandel zal zijn in de binnenstad, is wel realiteit.” Over het eerste punt, het inzetten op meer beleving, is de hele gouden driehoek het eens. Zowel bij de presentatie als bij de bespreking in de raad was een van de belangrijkste aanbevelingen het erfgoed van Venlo beter te benutten.

Karel: “Een ander punt is dat het aanbod in Venlo voor een groot deel gericht is op de Duitse bezoeker, die uit is op koopjes. Hierop leunen maakt de binnenstad economisch kwetsbaar. Als dat deel van de bezoekers wegvalt, bijvoorbeeld omdat ze eenzelfde aanbod dichter bij huis kunnen vinden, heeft Venlo een probleem. Het stimuleren van onderscheidender aanbod, waardoor je andere bezoekers trekt, is dan ook goed voor de binnenstad, zeker als daarbij nog meer ingezet wordt op de unieke kwaliteiten van Venlo.”

Het Plan Binnenstad 2030 wordt, met de input van de beide bijeenkomsten, nu voltooid en zal in juli worden behandeld in het college van B&W. Om te zorgen dat het plan daarna ook snel uitgevoerd gaat worden, is de gemeente voornemens een ‘verbindingsofficier’ aan te stellen, die als vooruitgeschoven post van de gemeente de taak heeft het uitvoeringsprogramma (binnen en buiten het stadhuis) verder uit te rollen en vorm te geven. De verbindingsofficier onderhoudt daarbij direct contact met ondernemers en eigenaren.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie