Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Toekomstvisie Kop Grotestraat en Enterstraat Rijssen unaniem vastgesteld
Bonbondoos valt in de smaak

“Onze visie op de vastgoedontwikkeling in de Enterstraat in Rijssen verbonden we aan het idee van een bonbondoos; bebouwing van een behapbare korrelgrootte, maar wel met ruimte voor stilistische (smaak)verschillen,” zegt ruimtelijk adviseur Tycho Wissink. “De raad vindt dit ook een aantrekkelijk beeld voor deze centrumstraat. Ze stemden gisteravond unaniem in met de gebiedsvisie en het bijbehorende ontwikkelkader.”

De kop van de Grotestraat en de Enterstraat zijn bijzondere, historisch relevante delen van Rijssen (o.a. locatie stadspoort) en vormen een belangrijke entree voor het centrum. Ondanks opwaardering van de openbare ruimte en aanwijzing als transformatiegebied kwamen investeringen in vastgoed er echter amper van de grond. Zowel vanuit de eigenaren (leegstand, pensioen, etc.) als de gemeente (verloedering, ambities woningprogramma) ontstond steeds meer behoefte aan concreet perspectief voor (versnelde) vastgoedontwikkeling. De gemeente schakelde DTNP in om, met een duidelijk wensbeeld en ontwikkelkader voor het gebied, investeringen in het vastgoed uit te lokken.

Projectleider Ward Frielink: “Vanwege de kleine schaal van het gebied, en de focus op private vastgoedontwikkeling zijn we één op één met de individuele eigenaren in hun eigen pand vertrouwelijk in gesprek te gaan. Veel eigenaren blijken, mits aan bepaalde randvoorwaarden kan worden voldaan, bereid om te investeren of te verkopen. We hebben in deze opdracht dan ook steeds zitten wegen tussen haalbaarheid voor de eigenaren, de ambities van de gemeente, de (historische) eigenheid van het grotere gebied en de leefbaarheid voor toekomstige gebruikers. Die ruimtelijke puzzel konden we in overleg met de gemeente en de begeleidingscommissie steeds verder leggen.”

Tycho: “De kop van de Grotestraat vergeleken we met een veranda; hier moet de overgang van buiten het centrum naar binnen duidelijk zijn, zoals vroeger bij de stadspoort die hier stond. De veranda moet de bezoeker verleiden om even langs te komen in het centrum van Rijssen, maar is zelf ook een prettige plek.”

In de gebiedsvisie is voor beide straatdelen naast een ruimtelijk-functionele gebiedsvisie een ontwikkelkader voor bebouwing opgenomen. Daarin wordt aangegeven op welke manier er (her)ontwikkeld kan worden. Er zijn bijvoorbeeld maximale maten aangegeven voor korrel en hoogte en er zijn gewenste en ongewenste elementen benoemd, zoals de vorm van de kap, de geveloriëntatie, het materiaalgebruik en de detaillering. Om de ambities voor een divers woonprogramma te borgen is er bijvoorbeeld op gebiedsniveau een doelgroepenverordening woningbouw opgenomen. Hiermee is het naast een prikkelende en inspirerende visie ook direct een kader om individuele initiatieven aan te kunnen toetsen.

Gemeente en eigenaren hebben sinds de presentatie van het concept eind vorig jaar niet stilgezeten, nu de visie unaniem is vastgesteld is de richting voor iedereen helder.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie