Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Principeontwerp Nieuwe Markt Kampen gepresenteerd

Het principeontwerp voor de Nieuwe Markt in Kampen is gereed! Afgelopen zaterdag stond DTNP, samen met enkele deelnemers uit de werkgroep, op de zaterdagmarkt om het resultaat te presenteren aan het publiek. Het principeontwerp streeft ernaar meer verblijfskwaliteit en levendigheid op het plein toe te voegen, de ruimte klimaatbestendiger in te richten en een goede permanente plek te bieden aan zowel de zaterdag- als de maandagmarkt.

Projectleider Peter Rosmulder was dan ook blij met de overwegend positieve reacties van de aanwezigen op zaterdag: “De Kampenaren waren positief over het groen, de fonteintjes en de bankjes in het plan. Daarnaast waren er, met name bij bewoners en ondernemers, zorgen omtrent de parkeercapaciteit in de binnenstad. Dat is begrijpelijk. Wij willen met dit ontwerp laten zien welke meerwaarde het plein heeft voor de binnenstad als het parkeren elders wordt opgelost. Hier ligt echt een kans voor Kampen!”

De aanleiding voor het principeontwerp was tweeledig. Ten eerste was er vanuit de zaterdagmarkt behoefte aan duidelijkheid over een eventuele permanente opstelling op de Nieuwe Markt. Met het principeontwerp is die duidelijkheid er nu. Er blijft in de nieuwe opzet voldoende ruimte voor de markt en andere kleinschalige evenementen. Adviseur Pieter Bos licht toe: “De plaatsing van zitelementen en bomen is zo gekozen dat zowel tijdens de markt als op de overige dagen bezoekers verleid worden om langer op het plein te verblijven. In de toekomst hoeven bezoekers niet meer op de stoeprand te zitten, maar kunnen ze op een bankje in het groen genieten van hun broodje of hun verse vis.”

De tweede aanleiding voor het principeontwerp kwam vanuit de ontwikkelingsstrategie en het uitvoeringsprogramma voor de binnenstad van Kampen. Directeur Rik Eijkelkamp: “Anderhalf jaar geleden zijn wij in Kampen gestart met het opstellen van een strategie om de leegstand tegen te gaan en de stad aantrekkelijk te houden. Daarbij is onder andere ingezet op het versterken van de verblijfskwaliteit van het ‘vijfpleinen-gebied’ in het hart van de stad. Nadat de ontwikkelingsstrategie was vastgesteld door de gemeenteraad konden we deze samen met de partners in Kampen direct in de praktijk brengen. We zijn daarom dan ook extra trots op dit plan. Dit is precies waar de hele transitie-opgave om draait: het bij elkaar brengen van toekomstbestendige functies rondom een aantrekkelijke openbare ruimte. Doordat we dit plein teruggeven aan de mensen komt de historische binnenstad als geheel weer beter tot haar recht.”

Het principeontwerp voor de Nieuwe Markt kan, mede dankzij de op de markt opgehaalde reacties, de komende tijd verder worden uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan. Zo werd er bij de presentatie van het principeontwerp aandacht gevraagd voor de materialisatie (evt. hergebruik klassieke klinkers), de beplanting (hoeveelheid en type groen) en de activiteiten op het plein (van spuitertjes tot evenementen). In de uitwerking zal ook duidelijk moeten worden hoe de parkeerplaatsen, die verdwijnen ten gunste van meer verblijfskwaliteit op het plein, elders gecompenseerd worden.

Pieter: “Dit was voor ondernemers en omwonenden een belangrijke voorwaarde. Wij zien voor die compensatie verschillende opties, waarbij breed moet worden gekeken naar het verkeerscirculatieplan, het bezoekersparkeren buiten de binnenstad, de locaties voor vergunninghouders en niet te vergeten de fietsroutes en het fietsparkeren binnen het centrum. Maar we zijn optimistisch dat de Nieuwe Markt kan transformeren van een parkeerplein naar een sfeervolle plek waar het de hele week goed toeven is!.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie