Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Dorpsstraat Uithoorn dorps houden!
Gebiedsvisie vastgesteld door raad

Bron: Palmbout
Bron: Palmbout

Behoud de dorpse uitstraling en authentieke charme in de Dorpsstraat! Dat gaven de raadsleden van Uithoorn in de vergadering van afgelopen donderdag mee aan burgemeester en wethouders. In de gebiedsvisie die Palmbout en DTNP samen opstelde voor de Dorpsstraat is de balans tussen het behoud van het dorpse karakter én een reëel perspectief op vernieuwing het hoofdthema. De gebiedsvisie werd in de vergadering met volledige instemming vastgesteld.

Projectleider Tycho Wissink: “De Dorpsstraat is in potentie dé karakteristieke centrumstraat van Uithoorn. De straat verbindt het boodschappencentrum aan de ene kant met de vernieuwde horecakade aan de Amstel aan de andere kant. Door onder andere de staat en de maat van een flink aantal panden is het straatje nu niet een plek waar ondernemers veel perspectief zien. Gezien de kenmerken van het straatje is het ruimtelijk best een puzzel om dit te veranderen.”

DUS!, het Uithoornse samenwerkingsverband tussen D66 en GroenLinks, verwoordde in een motie de zorgen van een meerdere raadsleden. De partij gaf aan het zeer belangrijk te vinden dat nieuwe bebouwing goed aansluit bij het oude dorp. Een aantal raadsleden gaf aan het hiermee eens te zijn, maar vond ook dat dit aandachtspunt in de gebiedsvisie duidelijk genoeg werd aangegeven. ‘Blijf jezelf’, staat in de gebiedsvisie. Palmbout gaf bijvoorbeeld aan dat de symmetrie in de gevels een belangrijk element is om bij nieuwe ontwikkelingen het dorpse karakter te behouden.

“Onder meer door beperkt ruimte te bieden voor extra woonprogramma wordt vernieuwing haalbaar én wordt de straat levendiger. In de visie staan zowel duidelijke als inspirerende perspectieven om die vernieuwing te stimuleren zonder het karakter van de straat te verliezen.”

De realistische toekomstvisie staat nu. Na de zomer wordt de uitvoeringsagenda verder vormgegeven. Als de gebiedsvisie wordt opgepakt zoals gehoopt, belooft het een ‘levendige en gezellige plek te worden voor zowel winkeliers, bewoners als bezoekers’, zoals een van de raadsleden tijdens de vergadering zei.

Bron: Palmbout
Bron: Palmbout
Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie