Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Publicaties

Manifest Rechtvaardige Reisrevolutie - Open oproep Wegen naar Welzijn
Een nieuwe kijk op de mobiliteitstransitie, gericht op kleinstedelijk en dorps Nederland, in het kader van de Open Oproep Wegen naar Welzijn van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Manifest
'Woonwinkels in de veranderende stad - Handreiking voor verstedelijking'
Een handreiking voor gemeenten en provincies over de rol de woonwinkelclusters kunnen vervullen in verstedelijkingsopgaven. Opgesteld in opdracht van INretail.
Rapport
'Dynamiek door beleid - corona-update'
Dit rapport is een praktische handleiding voor provincies en gemeenten hoe ruimtelijk detailhandelsbeleid in te zetten om de winkelstructuur vitaal te houden. Opgesteld in opdracht van INretail. Nu met corona-update.
Rapport
Samenvatting
Summary
'Geleen KRAAKT Geleen!'
Voor de idee├źnwedstrijd 'De woonwijk als noviteit' gingen Geleners aan de slag met hun centrum. Wat wilden zij 'kraken'?
Rapport
Rapport
'Fietsen en de Gezonde Stad'
Het Platform Gezond Ontwerp publiceerde in het magazine Fietsen en de Gezonde Stad een artikel van DTNP over het optimaal faciliteren van fietsen in centrumgebieden, en de economische meerwaarde daarvan.
Publicatie
'Ambulante handel - Proeven en ontmoeten'
Met de aanbevelingen uit dit rapport kan de ambulante handel op de agenda gezet worden; hoe kan de warenmarkt zich aanpassen aan de moderne consument?
Rapport
'Winkelen in de Randstad - Koopstromenonderzoek 2018'
De provincies Utrecht en Noord- en Zuidholland en de gemeentes Almere en Lelystad onderzoeken iedere twee jaar de koopstromen. Hiermee ontstaat een schat aan informatie over het consumentengedrag en het functioneren van de detailhandel.
Rapport
Handreiking 'Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening'
Publicatie van de ministeries van BZK en EMK waar wij aan mee schreven. Hoe verhoudt ruimtelijk detailhandelsbeleid zich tot de Europese Dienstenrichtlijn? Wat is mogelijk en hoe motiveer je het?
Publicatie
Lokale kansen middelgrote centra
Service Magazine van TU/e publiceerde een artikel van DTNP over de kansen voor middelgrote centra in de veranderende winkelmarkt. Hoe kunnen deze centra zich ontwikkelen tot 'sociaal-ruimtelijk hart' voor de lokale bevolking?
Artikel
'Van winkel tot afhaalpunt'
Dit rapport geeft inzicht in de effecten van internetverkoop op de fysieke winkelstructuur en hoe hiermee in het ruimtelijk detailhandelsbeleid omgegaan kan worden. Opgesteld in opdracht van provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Drenthe.
Rapport
'Detailhandel en leefbaarheid'
Dit rapport biedt gemeenten en regio's een aanpak waarin detailhandel wordt ingezet als strategie voor behoud van leefbare kernen in krimp- en anticipeergebieden. Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Rapport
'Kiezen of delen'
Dit rapport legt verbanden tussen bezoekmotieven, winkelbranches en locaties, en biedt overheden een toetsingskader om op maat de wenselijkheid van perifere winkelinitiatieven te kunnen beoordelen. Opgesteld in opdracht van InRetail (voorheen CBW-Mitex) en Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
Rapport
Samenvatting
'De bloemetjes buiten'
Dit rapport maakt duidelijk dat met beleid voor standplaatsen deze vorm van ambulante handel een zeer waardevol onderdeel van de detailhandelsstructuur is. Opgesteld in opdracht van Hoofdbedrijfschap Detailhandel op initiatief van de Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH).
Rapport
'Winkel-achtje bestaat niet voor centrumbezoekers'
Vastgoedmarkt publiceerde in het themanummer Retail van maart 2015 een artikel van DTNP over looppatronen van bezoekers in middelgrote centra. De verwachting dat bezoekers graag een 'achtje' lopen blijkt een mythe.
Artikel
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie