Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Planologisch-juridisch advies

Introductie

Doetinchem Saturn

Alkmaar Overstad

Rijssen supermarkt

Europese Dienstenrichtlijn, duurzame ontwrichting, Ladder voor duurzame verstedelijking: het toestaan of weigeren van centrum- of winkelontwikkelingen wordt steeds vaker en heftiger aangevochten. De jurisprudentie bevestigt de noodzaak van een zorgvuldige onderbouwing van besluiten. Die motivering dient te worden gevonden in ‘een goede ruimtelijke ordening’ en niet (louter) in economische motieven (marktruimte). DTNP legt het juiste verband tussen de vakinhoudelijke, beleidsmatige afwegingen en de actuele jurisprudentie. Waar anderen vastlopen met distributieplanologische rekensommen maakt DTNP de juiste, ruimtelijk relevante, vertaalslag. Dat maakt dat door DTNP opgestelde motiveringen nog nimmer onderuit gingen bij rechter of Raad van State.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie