Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Quickscan huidige positie

Introductie

Achterhoek

IJmuiden centrum

Aalsmeer centrum

Centrumgebieden spelen een grote rol in de discussie over leefbaarheid. Vitale centra bepalen mede de kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor inwoners en het investeringsklimaat voor marktpartijen. Hoe staat uw centrumgebied ervoor in deze tijden van snelle opkomst van internet, afnemende behoefte aan winkels, vergrijzing en bevolkingskrimp? Met een bondige analyse van vraag (draagvlak, bevolkingsprognoses) en aanbod (omvang, branchering en leegstand) en van sterke en zwakke punten van de functioneel-ruimtelijke structuur (routing, trekkers, parkeren, bereikbaarheid, uitstraling) worden onderscheidende kwaliteiten, kansen en/of tekortkomingen in uw centrum concreet.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie