Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Economische ontwikkeling

Introductie

Edam-Volendam

Rotterdam Katendrecht

Zaanstad Poelenburg

Een goed functionerende economie is belangrijk voor de vitaliteit van een gemeente, stad of wijk en is mede bepalend voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Maar welke sectoren zijn kansrijk en hoe kan het vestigingsklimaat voor verschillende typen bedrijven worden verbeterd? Een economisch beleidskader geeft antwoord op deze vragen, waarbij ook rekening wordt gehouden met afstemming tussen verschillende sectoren (zitten ze elkaar niet in de weg, kunnen ze elkaar versterken?). Door de economische visie te vertalen in concrete acties voor gemeente en bedrijfsleven kan direct worden gestart met uitvoering.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie