Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Perifere detailhandel

Introductie

Regio Zuid-Holland Zuid

Uden-Veghel-Schijndel

Alkmaar

De problematiek in de detailhandel als gevolg van trends is in de perifere detailhandel versterkt aanwezig. Overaanbod, teruglopende bestedingen en concurrentie van internet leiden tot afnemende bereidheid om te investeren op PDV-locaties. De roep om brancheverruiming neemt toe. Een beleidskader voor perifere detailhandel geeft inzicht in de kansen voor woonboulevards en andere PDV- en GDV-locaties. Welke omvang past bij het verzorgingsgebied? Welke branchering draagt het meest bij aan versterking van de detailhandelsstructuur en het voorzieningenniveau voor de consument?

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie