Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Effectenstudie

Introductie

FOC Oost-Groningen

Heino supermarkt

Beverwijk Beverhof

De effecten van uitbreiding van een bestaande winkel, een winkelontwikkeling op een nieuwe locatie of een centrum zijn vaak niet direct te overzien. Zorgt de toevoeging voor een versterking van het totale aanbod of verbetering van de ruimtelijke structuur in een centrum of regio? Of dreigt het voorzieningenniveau voor de consument juist aangetast te worden? Een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van een initiatief helpt bij de afweging om het plan wel of niet goed te keuren. Een effectenstudie kan ook aanknopingspunten bieden voor aanvullende randvoorwaarden of nadere uitwerking van het plan.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie