Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Structuurvisie

Introductie

Binnenstad Assen

Centrum Vlissingen

Van Weedestraat Soest

In het stedelijk gebied bevindt zich een scala aan functies en is de beschikbare ruimte vaak schaars. Een structuurvisie geeft op basis van ambities voor het gebied, bestaande kwaliteiten van (deel)gebieden, marktpotenties en functioneel-ruimtelijke randvoorwaarden van in te passen functies een integraal beeld van de gewenste ontwikkelingsrichting. Zo biedt de visie een kader op basis waarvan initiatieven kunnen worden getoetst en plannen verder kunnen worden uitgewerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie