Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Het leuke van ons werk is dat we overal in Nederland komen. Wij werken jaarlijks in meer dan 200 centrumgebieden en voorzieningenclusters in heel het land: van Sluis tot Delfzijl en van Terschelling tot Maastricht. De ervaringen die we opdoen in de verschillende steden en dorpen nemen we weer mee in onze advisering elders. Op deze pagina staat een selectie van interessante en aansprekende voorbeelden van ons werk in het hele land.

Rik Eijkelkamp
Directeur DTNP

Portfolio

Steeds vaker is voor het opstellen van een centrumvisie en bijbehorend beleid het binnenstadsmanagement, met eigenaren en ondernemers, onze opdrachtgever. Uiteraard vindt er daarbij ook afstemming met de gemeente plaats. Wij zijn in dit proces eigenlijk 'slechts' smeermiddel tussen de partijen. Samen een soms behoorlijk intensief en uitgebreid proces doorlopen, is een prachtige manier om te zorgen dat de centrumvisie daadwerkelijk gedragen wordt en uitvoerbaar is! Onder andere in Naaldwijk en Alkmaar boekten wij met deze constructieve en praktische aanpak mooie resultaten.

Dirk Jan Droogh
Associate partner DTNP

Wij worden regelmatig gevraagd om, vijf of tien jaar later, een detailhandels- en/of centrumvisie te actualiseren. Door grote verschuivingen in het consumentengedrag en vaak ook actuele lokale ontwikkelingen is een integrale update van het beleid gewenst. Het is altijd leuk om te zien wat er met onze eerdere adviezen gedaan is. Doordat wij de gemeente al goed kennen, kunnen we waar nodig eenvoudig nieuwe accenten aanbrengen in het bestaande beleid. Vanzelfsprekend houden wij hierbij rekening met actuele jurisprudentie ('Dienstenrichtlijn-proof') en nieuwe wet- en regelgeving, zodat onze opdrachtgevers weer jaren vooruit kunnen.

Karel Trommelen
Associate partner DTNP

In kleinere plaatsen kan een enkele lokale speler het verschil maken. In de beginfase van ons onderzoek leggen we daarom vaak de nadruk op de lokale betrokkenen, bijvoorbeeld tijdens een schouw in het dorpshart. Het is prettig om al lopend de dagelijkse gang van zaken te bespreken en letterlijk stil te staan bij de vraag: Waar begint volgens jullie het centrum?

Tycho Wissink
Projectleider DTNP

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie