Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Model Transformatie Winkellocaties ©

Toelichting

Bekijk model

Transformatie van kansarme winkellocaties
Het wordt een vertrouwd beeld in veel centra: leegstaande winkelpanden. De vraag naar winkelruimte neemt af. Op kansarme winkellocaties is transformatie van winkels naar andere functies onvermijdelijk. Het ombouwen naar woningen kan nieuw perspectief bieden. Centrumgebieden zijn voor specifieke doelgroepen interessant als woonmilieu. Maar alleen onder de juiste randvoorwaarden.

Inzicht in woonwensen van doelgroepen
Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor transformatie van kansarme winkellocaties voerde DTNP onderzoek uit naar de woonwensen van verschillende doelgroepen. Op basis daarvan is een 'Model Transformatie Winkellocaties' ontwikkeld waarmee specifieke doelgroepen gekoppeld worden aan plaats-, buurt-, straat- en pandkenmerken van winkellocaties. Zo kan voor elke (voormalige) winkellocatie beoordeeld worden voor welke doelgroepen transformatie naar woningen kansrijk is en wat er voor nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

Opbouw model
Het figuur onder het tabblad 'Bekijk model' geeft aan hoe het 'Model Transformatie Winkellocaties' is opgebouwd . Door een kansarme winkellocatie op basis van een groot aantal omgevings- en pandkenmerken te toetsen, ontstaat inzicht in mogelijk kansrijke woonmilieus. Als vervolg op het Model Transformatie Winkellocaties is een uitvoeringsstrategie ontwikkeld om gemeente, eigenaren en overige betrokkenen tot elkaar te krijgen en met elkaar door het transformatieproces heen te helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie