Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Distributieplanologie (DPO)

Introductie

Amsterdam Haarlemmerplein

Schiedam Hof van Spaland

Hendrik Ido Ambacht

Van oudsher wordt een distributieplanologisch onderzoek (DPO) gebruikt om inzicht te krijgen in de kwantitatieve uitbreidingsruimte voor een bepaalde branche of winkelcentrum. Mede als gevolg van de Europese dienstenrichtlijn en recente jurisprudentie (o.a. Emmeloord) zijn naast economische overwegingen (marktruimte) ruimtelijk relevante argumenten onmisbaar geworden in een planologisch-juridische onderbouwing. DTNP legt in een DPO dan ook veel nadruk op mogelijke (ruimtelijke) effecten van een uitbreiding op het voorzieningenniveau en op (dreigende) leegstand elders in het centrum of in de gemeente.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie