Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Centrumvisie

Introductie

Enschede

Franeker

Eersel

Centrumgebieden zijn belangrijke imagodragers en visitekaartjes van een stad of dorp. Door diverse trends staat de vitaliteit van centra onder druk. Een actuele centrumvisie biedt houvast bij het op gang brengen van gewenste ontwikkelingen en bij de noodzakelijke transformatie van deelgebieden. Marktpotenties en ruimtelijke inpassing van centrumfuncties worden in onderlinge samenhang bekeken. Functionele randvoorwaarden ten aanzien van bereikbaarheid, parkeren, openbare ruimte en beeldkwaliteit worden meegenomen. Dit leidt tot creatieve visies die getoetst zijn op haalbaarheid.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie