Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Bergen op Zoom werkt integraal verder aan een bestendige binnenstad
Met brede visie op het centrum de toekomst tegemoet

Met het vaststellen van de centrumvisie ‘Bergen op Zoom, beleid en ontwikkelingen gebundeld’ laat het college van B&W zien dat het werk aan een aantrekkelijke binnenstad ook in 2019 onverminderd doorgaat. Sinds 2016 werkt de gemeente Bergen op Zoom door middel van een brede (economische) aanpak aan een levendige en toekomstbestendige binnenstad.

DTNP heeft bestaand beleid uit diverse sectoren en actuele praktijklessen uit het ‘Binnenstadslab’ bij elkaar gebracht en, na afstemming in een aantal brede ambtelijke werkgroepen, gecombineerd tot één toekomstbeeld voor het centrumgebied. Dit streefbeeld voor de binnenstad is vervolgens op drie schaalniveaus uitgewerkt. Hierdoor wordt een eenzijdige (sectorale) benadering van de opgave voorkomen en is er meer aandacht voor alle doelgroepen die gebruik maken van de binnenstad.

Zo vormt het centrum van Bergen op Zoom voor de toeristische bezoeker vooral een aantrekkelijk decor om in rond te struinen en nieuwe verhalen te ontdekken, terwijl de binnenstadsbewoner met name belang hecht aan een prettige leefomgeving. De lokale bezoeker komt juist naar de stad voor het brede spectrum aan centrumvoorzieningen. De centrumvisie legt, in woord en beeld, dwarsverbanden tussen deze verschillende doelgroepen en hun belangen.

DTNP heeft de ambities en de visie voor de binnenstad op hoofdlijnen beschreven, zodat deze per beleidsthema (o.a. verkeer, wonen) verder uitgewerkt en ingevuld kunnen worden met gekwantificeerde ambities en een concreet uitvoeringsplan. De visie biedt hierbij houvast aan de gemeente om telkens (gezamenlijk) een integrale afweging te maken; zo zal een keuze vanuit duurzaamheid of toegankelijkheid consequenties hebben voor het cultureel erfgoed en de inrichting van de openbare ruimte.

Door een duidelijke samenhang aan te brengen tussen beleidsvelden en doordat in de visie voor een consistente koers gekozen wordt, verschaft de gemeente bovendien helderheid aan ondernemers in (en buiten) het centrum en worden toekomstige ontwikkelingen gestimuleerd.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie