Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Nieuws

Ontwerponderzoek De Regio van de Toekomst

Geplaatst op 2019-03-29 13:04:13

In de Lourdeskerk in Scheveningen zijn op 22 maart de resultaten van ‘De Regio van de Toekomst’ gepresenteerd. In dit ontwerponderzoek, geïnitieerd door de beroepsverenigingen BNSP en NVTL, zijn zes multidisciplinaire teams op zoek gegaan naar nieuwe ruimtelijke perspectieven. In vier regio’s verspreid over Nederland stonden verschillende thema’s uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) centraal. Eva van Rijen van DTNP was onderdeel van een van de teams in de regio Arnhem – Nijmegen – Foodvalley, met als thema de ‘Bereikbare woon- en werkomgeving’.

Acquisitieprofiel
De regio Arnhem – Nijmegen – Foodvalley vormt momenteel geen geheel, maar deelt wel veel kwaliteiten; het uitstekende transportnetwerk, de hoge kwaliteit van leven door de aanwezige groenblauwe netwerken en de hoogwaardige kennis-instituten. Gebruikmakende van deze kwaliteiten heeft het team een acquisitieprofiel opgesteld, zodat de regio op eigen kracht kan functioneren, en niet langer alleen een overloopgebied voor de woningdruk in de Randstad is. Dit acquisitieprofiel bindt de regio en zorgt voor werkgelegenheid. De toekomstige economie richt zich op twee systemen; het kennissysteem en het watersysteem.

Kennis- en innovatiesysteem
Het kennissysteem versterkt de samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, gericht op de thema’s water, food en health. De in de regio aanwezige top-kennisinstellingen, Wageningen University & Research en de Radboud Universiteit in Nijmegen, worden met elkaar verbonden. In Park Lingezegen, tussen de WUR en de RU, wordt een ECO-Hub oftewel experimenteerruimte aangelegd. Daarnaast worden campussen en science parks uitgebouwd tot top-businesslocaties, waar door samenwerking innovatie kan ontstaan.

Het blauwe goud
Door klimaatverandering zal zoet water schaars worden. Daarom is het noodzakelijk het rivierwater op te vangen en te bufferen, in plaats van het zo snel mogelijk af te voeren naar zee. Het team stelt voor om het rivierwater te infiltreren in de hoge zandgronden van de Veluwe. Door deze zoetwaterbel te vullen, garanderen we voldoende water tijdens droge zomers, niet alleen voor de regio, maar voor het hele land. Dit zal betekenen dat vegetatie op de Veluwe verandert. In plaats van droge hei komen er vennen. Ook langs de rivieren zullen retentiegebieden het beeld bepalen.

Bijlagen:

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie