Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Standplaatshouders denken mee over standplaatsbeleid gemeente Zaanstad

Standplaatshouders van de gemeente Zaanstad konden afgelopen weken tijdens drie inloopavonden hun mening geven over de voorlopige ideeën voor het standplaatsenbeleid voor de gemeente. Ook vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen, wijkmanagers en raadsleden mochten binnenlopen om hun licht hierover te laten schijnen.

Adviseur Merijn Peters: “Mijn collega Marjolein en ik zijn op een aantal verschillende dagen in de gemeente Zaanstad langs de standplaatsen gereden en gefietst, van Assendelft tot Zaandijk, zeg maar. We hebben op die dagen de standplaatshouders gevraagd hoe het met hun onderneming ging en hoe ze tegen de toekomst aankijken. We hebben ze toen ook allemaal laten weten dat we inloopavonden gingen organiseren. Die waren dus deze weken.”

Op panelen die tijdens de avonden stonden opgesteld konden de standplaatshouders en de andere belangstellenden zien wat de voorlopige ideeën zijn. Ze konden daarover uiteraard in gesprek met Merijn en Rik, de adviseurs van DTNP, en met vertegenwoordigers van de gemeente.

Merijn: “De grootste verandering in Zaanstad is dat straks alleen vergunningen verstrekt worden met een einddatum. Vergunningen voor onbepaalde tijd zijn vanwege de Europese Dienstenrichtlijn niet meer mogelijk. En omdat er nu geen beleid is, wat tot onzekerheid leidt, stellen we nu voor om vaste locaties in de verschillende winkelcentra aan te wijzen om zo duidelijkheid voor standplaatshouders én inwoners te bieden. Er is dan per winkelcentrum één locatie die bijvoorbeeld het hele jaar door de viskar wordt ingenomen op vrijdag en de kipwagen op woensdag. En er is een plaats voor seizoensaanbieders, zoals de oliebollenkraam.”

Met post-its konden de bezoekers laten weten wat ze van dit systeem vinden. Door spelden in de panelen te prikken konden ze daarnaast laten weten of ze selecteren of loten het beste vinden als er een standplaats beschikbaar komt. Ook de criteria die zij belangrijk vinden bij selectie konden ze kenbaar maken. Mede op basis van de reacties van beide avonden wordt het conceptbeleid verder opgesteld. Aan het einde van het voorjaar worden de conceptregels aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat na de zomer het beleid verder kan worden uitgewerkt en vastgelegd. Volgend jaar kunnen de regels dan in de praktijk worden toegepast.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie