Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Terug op de Kleiweg: DTNP laat voorlopige visie zien aan bewoners en ondernemers

Dat de Kleiweg in Rotterdam beter en leuker kan, daar is iedereen het wel over eens. Tijdens een inloopmiddag eind 2023 lieten flink wat bewoners en andere betrokkenen weten wat ze goed vonden in de straat en wat beter kan, wat hun dromen en wensen voor de straat waren. Met de vele opmerkingen en suggesties stelde DTNP een conceptgebiedsvisie op. Vorige week was er opnieuw een inloopbijeenkomst op de Kleiweg, waar iedereen kon zien hoe die visie eruitziet.

In de visie is de Kleiweg opgedeeld in een aantal gebieden, met een eigen functie en sfeer. Projectleider Ward Frielink: “De winkels en horecazaken op de Kleiweg worden gewaardeerd door de bewoners. Om dit gemengde straatbeeld te beschermen, kiezen we ervoor om winkels en horeca een plek te geven in Kleiweg-Oost (het deel tussen de kruising met de Uitweg en de kruising met de Straatweg). Hier mogen geen extra woningen op de begane grond komen, zodat dit deel een levendige straat blijft. Het Bergpolderplein versterken we als horecaplein, en de Straatweg blijft een belangrijk gedeelte van het winkelgebied. Kleiweg-West (het gedeelte tussen de Uitweg en de Tramremise) wordt een gebied waar vooral gewoond wordt en soms gewerkt, en waar juist geen nieuwe winkels en/of horecazaken zullen komen.”

Stedenbouwkundig adviseur Daan Veenstra: “De héle Kleiweg krijgt in de visie uiteindelijk een ander straatprofiel. Heel veel opmerkingen tijdens de vorige inloopmiddag gingen over de verkeersveiligheid en het gebrek aan groen. Daarom kiezen we ervoor om in de toekomst minder ruimte te geven aan de auto, zodat er meer ruimte komt voor groen en levendigheid. De Nieuwe Binnenweg in Rotterdam zien wij als voorbeeld voor de Kleiweg. Door net zoals daar de rijbaan te versmallen, en ook de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/uur en het parkeren aan één zijde van de straat af te bouwen, wordt de straat prettiger om in te verblijven en komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en voor groen en terrassen.”

“We kregen tijdens de inloopdag veel positieve reacties. We denken ook dat we met deze visie heel veel wensen in vervulling kunnen laten gaan. Bij de visie hebben we ook al elf concrete projecten geformuleerd. Het herinrichten van het straatprofiel is daarin voor 2030 gepland. “Kan dat niet sneller?” hoorden we tijdens de bijeenkomst van bewoners. Het herinrichten van de straat is een project voor de lange adem, omdat het ook gecombineerd moet worden met andere werkzaamheden. Juist daarom hebben we ook projecten bedacht, zoals klaarovers of een pilot voor een andere invulling van zo’n 10 parkeerplekken, die al veel sneller kunnen zorgen voor een veiligere, gezelligere en groenere Kleiweg!”

De komende tijd gaan we aan de slag met het verwerken van de reacties, en met het opstellen van een conceptrapport. Het doel is om voor de zomer de gebiedsvisie voor de Kleiweg af te ronden.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie