Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Vakkennis

Vele uitdagingen, maar ook kansen voor elk middelgroot stadscentrum
Sinds 2014 voeren wij samen met studenten van de Radboud Universiteit jaarlijks een onderzoek uit in middelgrote centra. Daarmee kunnen we het gedrag van de bezoekers monitoren. Dit jaar stonden de studenten in acht centra waar we in 2016 of 2017 de bezoekers ook al ondervraagd hadden. Hoe hebben de centra zich ontwikkeld?
Relatie tussen bereikbaarheid en bezoekmotief van verschillende centra
Voor de levendigheid en de leefbaarheid is het cruciaal dat voorzieningen goed bereikbaar zijn. Maar in hoeverre zijn de bereikbaarheidseisen voor het centrum van een grote stad hetzelfde als die van een gemiddeld dorpscentrum, en hoe verandert dit in de toekomst? DTNP's Pieter Bos zette het op een rijtje.
DTNP biedt geactualiseerde handleiding winkelbeleid: 'Dynamiek door beleid'
Het rapport Dynamiek door beleid is een praktische handleiding voor provincies en gemeenten; hoe kan ruimtelijk detailhandelsbeleid ingezet worden om de winkelstructuur vitaal te houden? Nu met corona-update.
Model functie en positie centrumgebieden
Trends en ontwikkelingen in de winkelmarkt hebben niet alleen effect op fysieke winkelbestedingen, maar ook op het ruimtelijk gedrag en bezoek aan winkelgebieden. DTNP heeft een model ontwikkeld dat het gedrag van consumenten als uitgangspunt neemt en kan helpen bij het bepalen van de (toekomstige) functie en positie van centra.
Detailhandel onderdeel Ladder duurzame verstedelijking
Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt duurzaam ruimtegebruik nagestreefd en dienen provincies en gemeenten iedere stedelijke ontwikkeling hieraan te toetsen. De ladder is ook van toepassing op detailhandel.
Toename leegstand dreigt door stoppen winkeliers
Nederland telt ruim 60.000 zelfstandige winkeliers. Vanwege hun leeftijd en/of teruglopend bedrijfsresultaat zal een aanzienlijk deel stoppen, veelal zonder opvolging. Afname van winkels vraagt om keuzes en ander perspectief centrumstraten.
Supermarkt cruciale publiekstrekker in centrumgebieden
De aanwezigheid van een supermarkt is cruciaal voor speciaalzaken in dorps- en wijkcentra. Ook in middelgrote stadscentra brengen supermarkten passantenstromen op gang en zijn ze steeds belangrijker voor de andere winkels.
Binnenstad profiteert van grote sport- en elektronicawinkels
Uit grootschalig onderzoek van DTNP onder 4.500 bezoekers blijkt dat grote sport- en elektronicawinkels een belangrijke rol spelen bij recreatief winkelen, en als publiekstrekker in binnensteden grote toegevoegde waarde hebben.
Detailhandel en leefbaarheid: Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden
Detailhandel kan een sleutelpositie vervullen bij de aanpak van leefbaarheid in gebieden met een teruglopende bevolking. De overheid kan ondernemers stimuleren met een goed doordacht ruimtelijk ordeningsbeleid.
Internetverkoop en afhaalpunten: nieuwe afweging in het ruimtelijk detailhandelsbeleid
Groei van internetbestedingen leidt tot minder winkelruimte en toenemende leegstand. Internet betekent anderzijds altijd beschikking tot aanbod en ruimtelijke vormen (afhaalpunten) bieden bestaande centra nieuwe kansen.
Vestigingscriteria winkelketens in formulebank DTNP
DTNP houdt continu de vestigingscriteria bij van winkelformules die in Nederland actief zijn. Met deze databank zien we trends, en zijn we per formule op de hoogte van criteria over verzorgingsgebied, locatie en pandeisen.
Winkelketens focussen op grote centra
Toonaangevende winkelketens zetten in op vestiging of uitbreiding van een filiaal in de grootste stadscentra en investeren veelal niet meer in centra van middelgrote steden en grote dorpen. Dit blijkt uit onderzoek van DTNP.
Onderscheidend vermogen centra belangrijk; filialen hierbij onmisbaar
Voor winkelcentra ligt de uitdaging in het versterken van het onderscheidend vermogen ten opzichte van internet. Een sterk aanbod van winkelketens is nodig om kansen voor lokale speciaalzaken te vergroten.
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie